Server Render – Các vấn đề gặp phải

Mục đích SSR không chỉ để SEO tốt, mà quan trọng hơn là để share FB và các platform khác

 1. Load API trong component
  1. Có thể xử lý được bằng cách tạo một static function fetchData trong mỗi component cần gọi API
  2. hàm này sẽ gọi một action -> tự động update cho store khi hoàn thành
 2. Css loader
  1. Có thể xử lý bằng cách tạo biến __CLIENT__ & __SERVER__
  2. Check trên client để require css
 3. Các module không hỗ trợ SSR : ví dụ swiper -> ua=navigator.userAgent <- undefined trên server
  1. Xử lý tạm thời bằng cách ko dùng router, ko dùng renderHtml
  2. Chỉ match req.path với các action để gọi API tương ứng mà thôi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s